Ritchie Samuel

Ritchie is aangesloten bij het Chronisch Pijn Netwerk(https://www.netwerkchronischepijn.nl/). Wanneer er sprake is van chronische pijn, dan bestaat deze langer dan drie maanden en is er geen duidelijke, aanwijsbare oorzaak zoals dat wel bij bijvoorbeeld een wond het geval is. Als u anders gaat bewegen om de pijn niet weer te voelen, kan dat leiden tot andere klachten. U kunt de oefentherapeut zien als coach en deze zal u begeleiden bij het verbeteren van vaardigheden om de opgestelde doelen te bereiken. Hierdoor zullen de klachten beter hanteerbaar worden en zal de kwaliteit van leven toenemen.  Kay Royen

Kay is in 2015 afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam en is direct na zijn studie aan de slag gegaan bij Mensendieck Praktijk Wormer. In 2020 heeft hij samen met Ritchie Samuel de praktijk over kunnen nemen van Joke Egstorf. 

In 2017 heeft Kay zijn diploma sportmassage gehaald. Dit kan een nuttige aanvulling zijn op een oefentherapeutische behandeling, bijvoorbeeld bij het aanleren van het aan- en ontspannen van bepaalde spiergroepen.

Sinds 2019 is hij aangesloten bij Parkinsonnet(https://www.parkinsonnet.nl/) en is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet werken multidisciplinair met elkaar samen: vanuit hun eigen expertises bundelen zij hun kennis en laten ze deze aansluiten bij de hulpvraag van de patiënt.

Daarnaast is Kay aangesloten bij het CVA Netwerk Zaanstreek(http://cvanetwerkzaanstreek.nl/ ) en geeft in samenwerking met de gemeente Wormerland de cursus In Balans. Dit is een actieve groepsles voor ouderen waarbij het verbeteren van het evenwicht centraal staat.