Klachten opheffen en voorkomen

Klachten ontstaan vaak door (langdurig) op een verkeerde manier te bewegen of juist niet te bewegen. Een oefentherapeut Mensendieck kijkt niet alleen naar de klacht, maar naar de mens en zijn houding als geheel. Door het aanleren van een andere manier van bewegen en met oefeningen op maat wordt u zich er bewust van waar de (over)belasting van spieren, banden en gewrichten vandaan komt.

Op de korte termijn heffen we de bestaande klachten op of verminderen we deze en op de lange termijn proberen we herhaling van de klachten te voorkomen. Oefentherapie Mensendieck is een actieve oefenmethode.

Met de volgende klachten kunt u bij ons terecht: 

• CANS: pijnklachten aan de nek, schoudergordel en armspieren

• Frozen shoulder

• Hoofdpijn

• Migraine en spanningshoofdpijn

• Hernia(HNP)

• Scoliose

• Thoracic outlet syndroom

• Whiplash

• Houding gerelateerde klachten 


Chronische ziekten

Chronische ziekten hebben een grote impact op de patiënt, diens partner, kinderen en andere betrokkenen. Een oefentherapeut Mensendieck kan de patiënt om leren gaan met beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Tijdens de trainingen wordt getracht de beperkingen te verminderen, waardoor patiënten langer zelfredzaam kunnen blijven, langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen en minder afhankelijk zijn.

Chronische aandoeningen kunnen progressief zijn en wanneer een patiënt in staat is een groot deel van de zelfredzaamheid te behouden, heeft dit een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Een chronische ziekte gaat niet over, volledig herstel is niet mogelijk en de ziekteduur is relatief lang. Iemand kan ook meerdere chronische ziekten hebben, dan spreekt men van multimorbiditeit. Ook kinderen kunnen chronisch ziek zijn.

U kunt bij ons terecht met de volgende chronische aandoeningen:

• Artrose en andere reumatische aandoeningen, zoals de ziekte van Bechterew

• Chronische pijn, langer dan drie maanden bestaand

• COPD

• Dementie (ook i.c.m. een verhoogd valrisico)

• Fibromyalgie

• Hersenbloeding/herseninfarct (CVA)

• Hypermobiliteit/hyperlaxiteit

• Multiple Sclerose

• Osteoporose

• Progressieve (kyfo)scoliose

• Ziekte van Parkinson Tarieven en vergoedingen

Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten wordt oefentherapie 100% vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Oefentherapie wordt vanuit hetzelfde pakket vergoed als fysiotherapie.


Heeft u een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basis­verzekering. Dit gaat dan elk jaar ten koste van uw eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Op de chronische lijst staan onder andere de ziekte van Parkinson en een CVA.

Mocht u niet of onvoldoende verzekerd zijn dan gelden de volgende tarieven:

Behandeling in de praktijk - 36 euro

Behandeling aan huis  - 46 euro

Intake en onderzoek na verwijzing - 46 euro

Screening, intake en onderzoek bij directe toegang - 46 euro